5 Carsten Dahl

Carsten Dahl (f. 1967, Charlottenlund) er først og fremmest kendt for at være en af Danmarks mest innovative improviserende pianister, men de sidste fem år har han været inderligt optaget af maleriet som udtryksform og har arbejdet intenst i sit atelier ved det smukke skov- og engområde nær Arresødal
.
Som kunstmaler er han autodidakt og drevet af en indre nødvendighed og en åndelig bevidsthed, der har inspireret ham til at male fra tidlig morgen til sen aften de sidste 5 år. Både som maler og musiker bevæges han af det i sprækken usagte og skjulte, og alting synes at spejle sig i ham som i et vand. Han blændes af lyset, der skabes ud af mørket, for dersom man kender sit afgrundsdybe mørke, ser man meget klarere i lysets refleksioner. Han ønsker at være en åndens maler og en åndens komponist. For ham er toner farver og farver toner. Akkorderne er landskabernes bund, der veksler mellem skygge og lys; dybde og perspektiv. Fuglene er de mange udtryk og følelser set fra barnets perspektiv. Selve det at være maler og det at være musiker handler mere om at kunne skabe en åndelig evighed og bevægelse i øjeblikket og fastfryse det foran beskuerens eget spejl. På den måde søger han at forvandle det ukendte potentiale fra dødvægt til liv.
Udover at være en legendarisk pianist og maler, er Carsten Dahl en en levende og skarp foredragsholder, som elsker at inddrage kunsten i sine transformerende fortællinger om dét at være menneske.

 

 

Deltager i Åbne Atelierdøre

 

Carsten Sardorf Dahl 

Carlsvej 18 

3300 Frederiksværk

 

Kontakt: 

Kunstnerisk agent 

Charlotte Bülow Dahl

+45 3082 8167

ch_bulow@yahoo.dk